Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji utworzony został w wyniku reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury oraz likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Uchwały:

Nr VI/31/11 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce oraz, stanowiący jej załącznik, Statut ŚOKSiR-u,

Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce, określiły podstawy prawne działania instytucji.

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Zakres działania i realizacja zadań Ślężanskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, określone w Statucie, obejmują wiele sfer aktywności, np.:

 

-integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,
-prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych,
-tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
-organizowanie wystaw,
-organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
-organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
-współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i -zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
-dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,
-organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej -wartościowych dokonań twórców i zespołów,
-wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze i kulturze fizycznej, szczególnie przy wykorzystaniu  nowoczesnych środków techniki,
-współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej i w zakresie kultury fizycznej,
-impresariat artystyczny,
-usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne,
-prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
-prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego,
-prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu działami sztuki i artykułami,
-świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych,
-udostępnianie obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

W § 5 Statutu określona została możliwość prowadzenia przez ŚOKSiR zarobkowej działalności gospodarczej, również w zakresie szeroko pojętych usług kulturalnych, np. poprzez:

-impresariat artystyczny,
-usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne,
-prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
-prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego,
-prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu działami sztuki i artykułami użytku kulturalnego,
-realizację imprez zleconych.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1074

Utworzono dnia: 16.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

22.04.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Uchwała RM w Sobótce i Statut ŚOKSiR

22.04.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku